Brandimprægnering

Den sikreste brandimprægnering når man også tænker på miljøet

Vi tilbyder brandimprægnering af stort set alle typer træ; profilbrædder, facadebeklædning, tagbrædder, krydsfiner m.v. i samarbejde med Danish Anti-fire.

Hvad er brandimprægnering:

Ved brandimprægnering tilføres træprodukterne en brandhæmmende opløsning, der ændrer træets brandegenskaber ved at hæmme optagelse af ilt, hvilket hæmmer brand-og røgudviklingen i tilfælde af brand.

Danish Anti-fire benytter sig af Burnblock brandhæmmer. Burnblock er det eneste brandhæmmer middel, der er dokumenteret 100% giftfrit, naturligt og helt uden tungmetaller.

Al brandimprægnering foregår i på Danish Anti-fires moderne trykimprægneringsanlæg i Holsted. Anlæggets avancerede computerteknik og elektroniske flow-meter garanterer en nøjagtigt optagelse af imprægneringsvæske samt optimalt vakuum og tryk i autoklaven under imprægneringsprocessen. Efter imprægneringen tørres produkterne skånsomt i computerstyrede tørreovne.

Danish Anti-fire opbevarer alt træ indendørs – både før, under og efter brandimprægneringen

Danish Anti-fire er certificeret til at håndtere CE-mærkede produkter. Besøg www.anti-fire.dk og download CE certifikater og ydeevnedeklarationer.

Burnblock –Den sikreste brandimprægnering – når du også tænker miljø.

  • Burnblock er en giftfri vandbaseret brandhæmmer, der er fremstillet af 100% naturlige ingredienser
  • Burnblock er miljøtestet og dokumenteret i samarbejde med Teknologisk Institut
  • Burnblock er brandtestet af flere anerkendte testinstitutter: Dansk Brand- og sikringstekniske Institut, RISE i Sverige, MPA i Tyskland og BRE i England)
  • Burnblock har opnået brandklassifikation Euroclass B
  • Træ imprægneret med Burnblock brandhæmmer er 100% bionedbrydeligt

Brandklassifikationer:

Brandklasser – beklædning:

EN 14915: 2013 + A1:2017:Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug – Egenskaber, krav og mærkning:

Træsort Nominel densitet
kg/m3
Tykkelse
(mm)
Gennemsntl.
indtag kg/m3
Reaktion v. brand
(Euroclass)
Accoya 500-550 ≥ 19 ≥ 78 B-s1,d0
Ceder 350-450 ≥ 12,5 ≥ 38 B-s2,d0
Lærk 650-750 ≥ 22 ≥ 36,5 B-s1,d0
Eg 500-750 ≥ 20 ≥ 16 B-s1,d0
Fyr 500 ≥ 21 ≥ 38 B-s1,d0
Gran 450 ≥ 21 ≥ 35 B-s1,d0
Thermo Ask 600 ≥ 21,5 ≥ 48 B-s1,d0
Thermo Fyr 350-450 ≥ 19 ≥ 45 B-s1,d0

Brandklasser – træbaserede plader:

EN 13986:2004+A1:2015: Træbaserede plader til konstruktionsbrug – Karakteristika, overensstemmelseserklæring og mærkning:

Træsort Nominel densitet
kg/m3
Tykkelse
(mm)
Gennemsntl.
indtag kg/m3
Reaktion v. brand
(Euroclass)
Birk krydsfiner 700-750 ≥ 12 ≥ 32 B-s1,d0
Birk krydsfiner 700-750 ≥ 6,5 ≥ 20 C-s1,d0
Fyr krydsfiner 450-500 ≥ 12 ≥ 47 B-s1,d0
Gran og fyr
krydsfiner (LVL)
550-600 ≥ 27 ≥ 35 B-s1,d0

Besøg www.anti-fire.dk for yderligere information og download af CE certifikater og Ydeevnedeklarationer